8 dronning-problemet

Go to English Version English
 a   b  c  d  e  f  g  h 
 8  8 
 7  7 
 6  6 
 5  5 
 4  4 
 3  3 
 2  2 
 1  1 
 a  b  c  d  e  f  g  h 

Statistikk

Klikk på bordet for å plassere ut brikker.

Plasserte dronninger

    8 dronning-problemet

    Plasseringen går ikkeTyske Max Bezzel formulerte i 1848 et problem med å plassere 8 dronninger på et sjakkbrett 8x8. Det finnes i alt 92 forskjellige løsninger på problemet, men kun 12 unike. De andre løsningene lages ved dreininger eller speilinger av andre løsninger. Problemet med å anbringe n dronninger på et n × n brett har vært undersøkt av mange matematikere og er generelt løselig for brett av størrelse 4×4 og oppover. Eller Jukse!
    Løsningen er godkjentHvis du lykkes med å finne en løsning, vil det se ut som bildet med grønn farge. Åtte dronningspuslespillet har 92 forskjellige løsninger. 12 av dem kalles som sagt grunnleggende løsninger, fordi de andre løsningene bare varierer med symmetrioperasjoner av rotasjon og refleksjon av de 12.