Pilkast 3 piler

Go to English Version English

Copyright (c) 2016 Raúl Rodríguez

https://github.com/raulr

Trykk på   for å starte spillet. Du har tre forsøk. Sikt med de horisontale og vertikale strekene.